slider.jpg

Değerli Meslektaşım,

Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmerler Derneği  tarafından; “6. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi” Mart 2022 tarihinde Antalya'da düzenlenecektir. Kongremiz, ülke genelinde Evde Sağlık ve Bakım hizmetleri alanında tüm paydaşların bir araya gelmesi ve sağlık bakım çalısanlarının özellikli konularda eğitim alması amaçlanmıştır.

Kongre konusunda uzman bilim insanları katılımcılara bilgi ve birikimlerini aktaracak olup, sizleri de aramızda görmekten onur duyarız.

Hulusi Armağan YILDIRIM
Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Kongre Konu Başlıkları

 • Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerin Önemi

 • Türkiye’de ve Dünya’da Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler

 • Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlere Yönelik Yenilikçi Politika ve Program Yaklaşımları

 • Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler ile İlgili Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin Yaklaşımı

 • Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerinde Finansman

 • Yerel Yönetimlerde Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler

 • Evde Sağlık Hizmetlerinde Özel Ekip Uygulamaları

 • Palyatif Bakımın Evde Sağlık Hizmetlerine Entegrasyonu

 • Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Yasal, Etik ve Politik Konular

 • Uzun Dönem Bakım ve Finans Modeli

 • Sağlık ve Sosyal Bakım Modellerinin Entegrasyonu

 • Evde Sağlık Hizmetlerinde Yeni Teknolojik Gelişmeler

 • Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Kalite Değerlendirme ve Geliştirme

 • Evde Sağlık Hizmetlerinde İş Güvenliği

 • Covid 19 Sürecinin Evde Sağlık Ve Sosyal Hizmetlere Yansıması

 • Evde Bakım Hizmetlerinde İletişim

 • Bütünleşik Sağlık Bakım

 • Gönüllü Evde Bakım Sektörü

 • Hasta Hakları ve Çalışan Hakları Perspektifi

 • Evde Bakım Hİmetlerinde Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları

 • Manevi Bakım ve Din Psikolojisi

 • Sağlık Bakım Turizmi

 • Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Yerli ve Milli Teknoloji

 • Evde Sağlık Hizmetlerinde Kronik Hastalık Timi

 • Özel Evde Bakım Sektörü Yeni Fırsatlar

 

KURSLAR

 • Evde Bakım Hizmetlerinde Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları / Doç.Dr.Kenan TAŞTAN

 • Uzun Dönem Bakım Hizmetlerinde Nütrisyon / Prof.Dr.Mutlu DOĞANAY

 • Uzun Dönem Bakım Hizmetlerinde Kalite ve Akretidasyon / Uzm.Dr.Hasan GÜLER

 • Evde Bakımda Basınç Ülseri Kontrolü (Yara Bakım Kursu? ) / Prof.Dr.Ahmet ÇINAR YASTI