Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu

KURS BAŞKANI

Dr. Muhammed BAYRAM

 

EĞİTMENLER

Dr. Hüseyin ARSLAN

Dr. Fatih SAÇKAN

SEKRETERYA

Dr. Fatih SAÇKAN