Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu

Sempozyum Günü:

25 Kasım 2016 - Cuma

Kontenjan sınırlıdır. Kayıtlar başvuru önceliğine göre değerlendirilecektir.

 

Sempozyum Süresi 1 Gündür.

© 2016 Sadefe

Sadefekongre Sayfası Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu tarafından kurulmuştur. www.sadefe.org.tr