© 2016 Sadefe

Sadefekongre Sayfası Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu tarafından kurulmuştur. www.sadefe.org.tr

İSG’de Bilgi Kaynakları ve Yönetim Bilgi Sistemleri Çalıştayı
Kurul
Düzenleme Kurulu

Bülent GEDİKLİ

Gürsel GÖKMEN
Nezire Özlem ERGÜN
Ahmet ÖZLÜ
Hakan TEMİZOĞLU
Mustafa TÜLÜ