İSG’de Bilgi Kaynakları ve Yönetim Bilgi Sistemleri Çalıştayı
Kurul
Düzenleme Kurulu

Bülent GEDİKLİ

Gürsel GÖKMEN
Nezire Özlem ERGÜN
Ahmet ÖZLÜ
Hakan TEMİZOĞLU
Mustafa TÜLÜ

© 2016 Sadefe

Sadefekongre Sayfası Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu tarafından kurulmuştur. www.sadefe.org.tr