KBRN Sempozyumu
Kurul
Sempozyum Başkanı
Dr. M. Türkay ESİN
​Düzenleme Kurulu
Dr. Muhammed BAYRAM
Dr. M. Türkay ESİN
Uzm. Hem. Fadime YILMAZ
İSG Uzmanı İlknur ÇAKAR
İSG Uzmanı Şengül COŞAR
Ersoy ÖNEMLİ
Sekreterya
Mümtaz DÜNDAR

© 2016 Sadefe

Sadefekongre Sayfası Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu tarafından kurulmuştur. www.sadefe.org.tr