Sağlıkta İnovasyon ve ARGE Sempozyumu

SEMPOZYUM BAŞKANI

Prof. Dr. Hamza MÜSLÜMANOĞLU

DÜZENLEME KURULU

Dr. Mustafa KÜÇÜKALİ

Dr. Hüseyin YILMAZ

© 2016 Sadefe

Sadefekongre Sayfası Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu tarafından kurulmuştur. www.sadefe.org.tr