© 2016 Sadefe

Sadefekongre Sayfası Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu tarafından kurulmuştur. www.sadefe.org.tr

Sağlıkta İnovasyon ve ARGE Sempozyumu

SEMPOZYUM BAŞKANI

Prof. Dr. Hamza MÜSLÜMANOĞLU

DÜZENLEME KURULU

Dr. Mustafa KÜÇÜKALİ

Dr. Hüseyin YILMAZ