Sterilizasyon Sempozyumu
Kurul
Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. Canan AĞALAR
Düzenleme Kurulu

Prof. Dr Halil ALIŞ

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN

Prof. Dr. Sibel GÜNDEŞ
​Doç. Dr. Kemalettin AYDIN

Doç. Dr. Öznur AK

Doç. Dr. Derya Öztürk ENGİN

Doç. Dr. Seniha ŞENBAYRAK

Dr. Esra Ergün ALIŞ

Dr. Semra KAVAS

Dr. Servet ÖZTÜRK

Sekreterya

Dr. Esra Ergün ALIŞ

© 2016 Sadefe

Sadefekongre Sayfası Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu tarafından kurulmuştur. www.sadefe.org.tr