SUT ve Faturalandırma Değerlendirme Toplantısı
Kurul
Düzenleme Kurulu
Op.Dr. Hicabi GÖKDERELİ
Dr. Aziz ALEMDAR
Dr. Yılmaz AYDIN
Dt. Meral KORKMAZ
Özlem KOÇ
Bilge AYDIN
Sekreterya
Zeki DEMİRBAŞ
Ali ÖZDEMİR